استانداردهای ایزو ( ISO )

ISO Certificate

گواهینامه ها و استانداردهای دریافت شده نوین ابتکار صنعت

با یاری خداوند متعال ، تلاش پرسنل توانمند و همراهی شما سروان گرامی 

سیستم مدیریت یکپارچه

_
ISO-9001-IMS-45001-charcoal-machines-novinebtekarsanat

سیستم مدیریت کیفیت

_
Iso-9001-2015-charcoal-machines-novinebtekarsanat.com

مدیریت فرآیند کسب و کار

_
مدیریت فرآیند کسب و کار BPM - نوین ابتکار صنعت

مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

_
مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی ( ISO 45001 )

_
Iso-45001-charcoal-machines-novinebtekarsanat.com

سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان (ISO 10004)

_
استانداردهای ایزو ( ISO ) | نوین ابتکار صنعت

سیستم مدیریت کیفیت پایش و نظارت رضایتمندی مشتریان (ISO 10002)

_
ISO-10002-charcoal-machines-novinebtekarsanat.com